Die Gebed van die Broederskap van Geseënde Gérard


Here Jesus Christus,

Deur U genade is ek geroepe om U te dien as lid van die Broederskap van Geseënde Gérard.

Ek dank U dat U my waardig ag vir die taak.

Ek vra nederig en met die voorspraak van Onse Liewe Vrou, Sint Johannes die Doper, Geseënde Gérard, en al die Heiliges dat die geestelikheid van ons Broederskap my lewe en my dade sal deurtrek, om altyd toegewyd te wees tot U diens in my gesin, in my vriendekring en teenoor wie-ook-al my hulp benodig.

Vertrouend op U hulp, wil ek altyd die geloof verdedig en my hart oop hou teenoor my naaste, veral die armes, die veslaenes, die eensames, die gebrekkiges en die siekes.

Skenk my die krag om volgens hierdie onderneming as 'n opregte en onselfsugtige Christen te lewe in die Gees van U Evangelie.

Tot die eer van God - vir die vrede van die wêreld en die aanwins van ons gemeenskap.

Amen.


We thank Rev. Elsa Bosman for this translation of our prayer into Afrikaans.Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Wednesday, 13 April 2016 09:26:14