The Prayer of the
Brotherhood of Blessed Gérard
in Dutch


Heer Jesus Christ,

Door Uw genade hebt U mij tot Uw dienst geroepen, als lid van de broederschap van de zalige Gerardus.

Ik dank U voor deze eerzame opgave.

Ik vraag U nederig met de hulp van de Heilige Maagd Maria, de Heilige Johannes de Doper, de zalige Geradus Tonque en alle Heiligen, dat de geest van onze broederschap onze daden en ons leven doordringen moge bij het vervullen van deze taak, den allen tijde U te dienen in mijn familie, bij mijn vrienden en waar ook altijd mijn hulp nodig is.

In vertrouwen op Uw hulp zal ik ten allen tijde het geloof verdedigen en een open hart voor mijn naasten,in het bijzondere de armen, de bedroefden, de eenzamen, de behoeftigen en de zieken.

Geef nij de kracht die nodig is, volgens deze beloften te leven als een oprecht Christ, zonder enig eigen interesse in de Geest van het Heilige Evangelie.

Voor Gods eer, de vrede op aarde, en tot welzijn van onze gemeenschap.

Amen


We thank Josef Wauben for this translation of our prayer into Dutch!Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Saturday, 10 October 2015 18:56:59