A Boldog Gerhárd Testvéri Közösség imája


Uram Jézus Krisztus!

Kegyelmed által meghívtál, hogy Boldog Gerhárd Testvéri Közösségének tagjaként szolgáljalak.
Köszönöm, hogy méltónak találtál erre a feladatra.
Ime alázattal kérlek, hogy a Boldogasszony, Keresztelő Szent János, Boldog Tonque Gerhárd és minden szentek közbenjárására, a testvéri közösség lelkisége itassa át életemet és tetteimet, hogy mindig kész legyek szolgálatodra, családomban, barátaimnál és mindazoknál akik segítségemre szorulnak.
A Te segítségedben bízva akarom mindig védeni a hitet és a szívem kitárni felebarátaim, különösen a szegények, a szomorúak, a magányosak, a fogyatékosok és a betegek felé.
Add meg a szükséges erőt ahhoz, hogy ezen szándékom szerint éljek mint becsületes keresztény, önzetlenül, az Evangélium szellemében.
Isten nagyobb dicsőségére, a világ békességére és Közösségünk javára.

Ámen.


We thank Dr. János Count Zichy (R.I.P.) for this translation into Hungarian.Back to the homepage of the Brotherhood of Blessed Gérard


This page was last updated on Tuesday, 23 August 2011 00:27:12